REACH & CLP

Veilig gebruik van en omgaan met stoffen

Keten

Wettelijk kader EU REACH

De REACH Verordening (EG) 1907/2006 beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden op het gebied van omgaan met chemische stoffen. Afhankelijk van hun rol in de toeleveringsketen, aard en gebruik van de stoffen hebben bedrijven verplichtingen. REACH geldt voor stoffen die geproduceerd, geïmporteerd, verwerkt of verhandeld worden in de EU. Sommige stoffen en bepaalde toepassingen ervan kunnen uitgezonderd zijn voor (delen van) de REACH verplichtingen.

Wettelijk kader EU CLP

De CLP Verordening (EG) 1272/2008 beschrijft waar bedrijven zich aan moeten houden op het gebied van gevaarsindeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Doordat de CLP Verordening is gebaseerd op een wereldwijde indeling zijn de gevaaretiketten over de hele wereld vergelijkbaar. Er is een CLP Helpdesk die is ondergebracht bij het RIVM.

HELPDESK

In Nederland beantwoordt de REACH en CLP Helpdesk vragen van bedrijven over beide verordeningen. Kijk op www.Chemischestoffengoedgeregeld.nl.