REACH & CLP

Veilig gebruik van en omgaan met stoffen

Registratie

Doel

Aantonen van veilig gebruik

Registrant ECHA Ondernemer

Registratie

Aantonen van veilig gebruik van een stof in een registratiedossier. Uw registratiedossier dient ten alle tijden de actuele informatie te bevatten.

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  U levert de gevraagde informatie voor uw stof en over het veilig gebruik van uw stof. U vraagt informatie over veilig werken met stoffen van uw afnemers en verwerkt deze informatie in de registratie. Als importeur vraagt u informatie van uw leverancier buiten de EU. Een registratiedossier kan testvoorstellen bevatten wanneer nog niet aan alle informatievereisten onder REACH kan worden voldaan. Dit geldt enkel voor stoffen geregistreerd onder Annex IX en X.

 • Formuleerder

  Het kan voorkomen dat uw gebruik van een specifieke stof niet wordt ondersteund door de importeur of fabrikant van deze stof. In dat geval moet u zelf registreren en levert u de gevraagde informatie voor uw stof en over het veilig toepassen en gebruik van uw stof. Een registratiedossier kan testvoorstellen bevatten wanneer nog niet aan alle informatievereisten onder REACH kan worden voldaan. Dit geldt enkel voor stoffen geregistreerd onder Annex IX en X.

 • Distributeur

  Het kan voorkomen dat uw gebruik van een specifieke stof niet wordt ondersteund door de importeur of fabrikant van deze stof. In dat geval moet u zelf registreren en levert u de gevraagde informatie voor uw stof en over het veilig toepassen en gebruiken van uw stof. Een registratiedossier kan testvoorstellen bevatten wanneer nog niet aan alle informatievereisten onder REACH kan worden voldaan. Dit geldt enkel voor stoffen geregistreerd onder Annex IX en X.

 • Downstream gebruiker

  Het kan voorkomen dat uw gebruik van een specifieke stof niet wordt ondersteund door de importeur of fabrikant van deze stof. In dat geval moet u zelf registreren en levert u de gevraagde informatie voor uw stof en over het veilig toepassen en gebruik van uw stof. Een registratiedossier kan testvoorstellen bevatten wanneer nog niet aan alle informatievereisten onder REACH kan worden voldaan. Dit geldt enkel voor stoffen geregistreerd onder Annex IX en X.

Volledigheidscheck

ECHA toetst alle registratiedossiers op volledigheid van invullen van de vereiste informatie vanuit REACH voor de betreffende stof.

Volledigheidsakkoord

ECHA toetst alle registratiedossiers op volledigheid van invullen van de vereiste infromatie vanuit REACH voor de betreffende stof. Wanneer het registratiedossier volledig is bevonden geeft ECHA volledigheidsakkoord voor registratie.

Fee (vergoeding) betalen

ECHA bepaalt de kosten voor registratie. Voor meer informatie, klik hier.

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Zodra ECHA heeft verklaard dat uw registratiedossier volledig is, moet u uw registratie fee betalen. Voor meer info zie deze link.

 • Formuleerder

  Zodra ECHA heeft verklaard dat uw registratiedossier volledig is, moet u uw registratie fee betalen. Voor meer info zie deze link.

 • Distributeur

  Zodra ECHA heeft verklaard dat uw registratiedossier volledig is, moet u uw registratie fee betalen. Voor meer info zie deze link.

 • Downstream gebruiker

  Zodra ECHA heeft verklaard dat uw registratiedossier volledig is, moet u uw registratie fee betalen. Voor meer info zie deze link.

Registratienummer toewijzen

Uniek nummer voor een geregistreerde stof

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Wanneer u uw fee betaald heeft krijgt u voor uw stof een registratienummer toegewezen.

 • Formuleerder

  Wanneer u uw fee betaald heeft krijgt u voor uw stof een registratienummer toegewezen.

 • Distributeur

  Wanneer u uw fee betaald heeft krijgt u voor uw stof een registratienummer toegewezen.

 • Downstream gebruiker

  Wanneer u uw fee betaald heeft krijgt u voor uw stof een registratienummer toegewezen.

Ontbrekende info aanleveren

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Wanneer uw registratiedossier niet volledig is zal u door ECHA gevraagd worden de benodigde informatie aan te leveren

 • Formuleerder

  Wanneer u zelf de registrant van uw stof bent en uw registratiedossier niet volledig is, zal u door ECHA gevraagd worden ontbrekende informatie aan te leveren

 • Distributeur

  Wanneer u zelf de registrant van uw stof bent en uw registratiedossier niet volledig is, zal u door ECHA gevraagd worden ontbrekende informatie aan te leveren

 • Downstream gebruiker

  Wanneer u zelf de registrant van uw stof bent en uw registratiedossier niet volledig is, zal u door ECHA gevraagd worden ontbrekende informatie aan te leveren