REACH & CLP

Veilig gebruik van en omgaan met stoffen

Evaluatie registratiedossier

Doel

Nagaan van veilig gebruik

Registrant ECHA Ondernemer

Geen berichtgeving

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  U krijgt enkel bericht van ECHA wanneer uw registratiedossier inhoudelijk niet voldoet aan de eisen van REACH.

 • Formuleerder

  U krijgt enkel bericht van ECHA wanneer uw registratiedossier inhoudelijk niet voldoet aan de eisen van REACH.

 • Distributeur

  U krijgt enkel bericht van ECHA wanneer uw registratiedossier inhoudelijk niet voldoet aan de eisen van REACH.

 • Downstream gebruiker

  U krijgt enkel bericht van ECHA wanneer uw registratiedossier inhoudelijk niet voldoet aan de eisen van REACH.

Conformiteitscontrole

ECHA voert een steekproefsgewijze check uit op de registratiedossiers, en beoordeelt dan of het registratiedossier ook inhoudelijk aan de eisen van REACH voldoet

Verplichting tot leveren informatie

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Wanneer niet aan alle informatievereisten voldaan is zal ECHA u verplichten deze informatie alsnog te leveren. Voor meer informatie over dit proces, klik hier.

 • Formuleerder

  Wanneer niet aan alle informatievereisten voldaan is zal ECHA u verplichten deze informatie alsnog te leveren. Voor meer informatie over dit proces, klik hier.

 • Distributeur

  Wanneer niet aan alle informatievereisten voldaan is zal ECHA u verplichten deze informatie alsnog te leveren. Voor meer informatie over dit proces, klik hier.

 • Downstream gebruiker

  Wanneer niet aan alle informatievereisten voldaan is zal ECHA u verplichten deze informatie alsnog te leveren. Voor meer informatie over dit proces, klik hier.

Aanleveren informatie

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  U dient de informatie binnen de daarvoor aangegeven termijn te genereren en bij ECHA aan te leveren.

 • Formuleerder

  U dient de informatie binnen de daarvoor aangegeven termijn te genereren en bij ECHA aan te leveren.

 • Distributeur

  U dient de informatie binnen de daarvoor aangegeven termijn te genereren en bij ECHA aan te leveren.

 • Downstream gebruiker

  U dient de informatie binnen de daarvoor aangegeven termijn te genereren en bij ECHA aan te leveren.

Akkoord

Wanneer de testvoorstellen door ECHA akkoord zijn bevonden, geeft ECHA toestemming op het uitvoeren van het testvoorstel. Dit akkoord kan gelden voor het hele testvoorstel maar ook slechts voor delen hiervan. Ook kan ECHA aanvullende testen eisen.

Uitvoeren testen

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Wanneer akkoord is op het testvoorstel en/of aanvullende testen gevraagd zijn door ECHA dient u deze informatie te genereren.

 • Formuleerder

  Wanneer akkoord is op het testvoorstel en/of aanvullende testen gevraagd zijn door ECHA dient u deze informatie te genereren.

 • Distributeur

  Wanneer akkoord is op het testvoorstel en/of aanvullende testen gevraagd zijn door ECHA dient u deze informatie te genereren.

 • Downstream gebruiker

  Wanneer akkoord is op het testvoorstel en/of aanvullende testen gevraagd zijn door ECHA dient u deze informatie te genereren.

Afgeronde registratie

Dit is een registratie waarvoor een registratienummer aan een stof is toegewezen door ECHA. Uw registratie dient ten alle tijden de actuele informatie te bevatten.

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Registratienummers moeten door de keten heen gecommuniceerd worden.

 • Formuleerder

  Registratienummers moeten door de keten heen gecommuniceerd worden.

 • Distributeur

  Registratienummers moeten door de keten heen gecommuniceerd worden.

 • Downstream gebruiker

  Registratienummers moeten door de keten heen gecommuniceerd worden.

Beoordeling testvoorstellen

Wanneer informatie ontbreekt om een volledige registratie in te dienen kan de registrant een testvoorstel moeten doen. ECHA checkt de testvoorstellen vooral op onnodig proefdiergebruik. Voor meer informatie, klik hier.

Actualiseren registratie

Uw registratiedossier dient ten alle tijden de actuele informatie te bevatten.

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Nieuwe en/of aanvullende informatie moet worden opgenomen in het registratie dossier.

 • Formuleerder

  Nieuwe en/of aanvullende informatie moet worden opgenomen in het registratie dossier.

 • Distributeur

  Nieuwe en/of aanvullende informatie moet worden opgenomen in het registratie dossier.

 • Downstream gebruiker

  Nieuwe en/of aanvullende informatie moet worden opgenomen in het registratie dossier.

Onnodig

ECHA geeft geen akkoord als de informatie op een betere manier kan worden gegenereerd.

Geen aanvullende info nodig

Tijdens de evaluatie van een stof kan worden geconcludeerd dat geen verdere informatie nodig is.

Stofevaluatie

Wanneer een lidstaat een zorg heeft over het veilig gebruik van een stof kan deze via ECHA een gemotiveerde vraag om aanvullende informatie neerleggen bij de registrant. Het kan hierbij gaan om informatie die niet binnen de informatievereisten van REACH valt.

Zie voor dit proces ook Beoordeling Zorgstoffen

Verplichting tot leveren aanvullende informatie

Als na de Stofevaluatie het besluit is genomen dat aanvullende informatie nodig is, dient de registrant de opgelegde vraag om meer informatie binnen de daarvoor bepaalde tijd te leveren.

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Indien van toepassing bent u verplicht om de informatie te leveren binnen de daarvoor gestelde termijn. U wordt hiervoor benaderd door ECHA of door de Lead registrant van uw SIEF.

 • Formuleerder

  Indien van toepassing bent u verplicht om de informatie te leveren binnen de daarvoor gestelde termijn. U wordt hiervoor benaderd door ECHA of door de Lead registrant van uw SIEF.

 • Distributeur

  Indien van toepassing bent u verplicht om de informatie te leveren binnen de daarvoor gestelde termijn. U wordt hiervoor benaderd door ECHA of door de Lead registrant van uw SIEF.

 • Downstream gebruiker

  Indien van toepassing bent u verplicht om de informatie te leveren binnen de daarvoor gestelde termijn. U wordt hiervoor benaderd door ECHA of door de Lead registrant van uw SIEF.

Aanleveren informatie

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  U dient de informatie binnen de daarvoor aangegeven termijn te genereren bij ECHA aan te leveren.

 • Formuleerder

  U dient de informatie binnen de daarvoor aangegeven termijn te genereren bij ECHA aan te leveren.

 • Distributeur

  U dient de informatie binnen de daarvoor aangegeven termijn te genereren bij ECHA aan te leveren.

 • Downstream gebruiker

  U dient de informatie binnen de daarvoor aangegeven termijn te genereren bij ECHA aan te leveren.