REACH & CLP

Veilig gebruik van en omgaan met stoffen

Beoordeling zorgstoffen

Doel

Beoordelen van noodzaak voor aanvullende maatregelen voor veilig gebruik.

Registrant ECHA Ondernemer

Geen actie nodig

ECHA geeft geen akkoord omdat de informatie op een andere wijze kan worden gegenereerd

Wanneer blijkt dat een initiele zorg op basis van de beschikbare informatie niet verder onderbouwd kan worden of weggenomen wordt, kan een lidstaat of de Europese Commissie concluderen dat op dat moment geen verdere actie nodig is. Dit betekent dat er op dat moment geen aanvullende risicobeheersmaatregelen nodig zijn. Nieuwe inzichten kunnen er desalniettemin voor zorgen dat beheersmaatregelen in de toekomst niet uitgesloten zijn.

Stofevaluatie

Wanneer een lidstaat een zorg heeft over de eigenschappen van of de blootstelling aan een stof kan deze via ECHA een gemotiveerde vraag om aanvullende informatie neerleggen bij de registrant. Het kan hierbij gaan om informatie die niet binnen de informatievereisten van REACH valt.

Zie voor dit proces ook Evaluatie Registratiedossier.

Andere wetgeving

Naast REACH zijn er vele andere wettelijke kaders waarin risico's van stoffen kunnen worden geadresseerd. Voorbeelden hiervan zijn hier te vinden.

Zorgstof

Een zorgstof is een stof waarvoor de Europese Commissie of een lidstaat zorg heeft voor de volksgezondheid of het milieu. Binnen REACH is er bijzondere aandacht voor de zogenaamde Substances of Very High Concern (SVHC). Meer informatie over zorgstoffen en hoe we daar binnen Europa en Nederland invulling aan geven is te vinden op deze link.

Zie voor dit proces ook Evaluatie Registratiedossier.

Rollen binnen de keten

CLH

De classificatie en labeling via de CLP Verordening (voor meer informatie, klik hier) regelt transparante en eenduidige communicatie over de gevaren van stoffen en mengsels. Bedrijven moeten de stoffen en mengsels zelf volgens de criteria in CLP indelen. De classificatie van een stof of mengsel werkt door in veel andere regelgeving met bijbehorende risicobeheersmaatregelen. Ook is geharmoniseerde classificatie nodig voor het identificeren van specifieke SVHCs. Voor meer informatie, klik hier.

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Tijdens de beoordeling van een voorstel voor geharmoniseerde classificatie en labelling is er de mogelijkheid om aanvullende informatie in te dienen via de Publieke Consultatie van ECHA. Tevens is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat of ECHA.

 • Formuleerder

  Tijdens de beoordeling van een voorstel voor geharmoniseerde classificatie en labelling is er de mogelijkheid om aanvullende informatie in te dienen via de Publieke Consultatie van ECHA. Tevens is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat of ECHA.

 • Distributeur

  Tijdens de beoordeling van een voorstel voor geharmoniseerde classificatie en labelling is er de mogelijkheid om aanvullende informatie in te dienen via de Publieke Consultatie van ECHA. Tevens is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat of ECHA.

 • Downstream gebruiker

  Tijdens de beoordeling van een voorstel voor geharmoniseerde classificatie en labelling is er de mogelijkheid om aanvullende informatie in te dienen via de Publieke Consultatie van ECHA. Tevens is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat of ECHA.

Afweging risicobeheersmaatregelen (RMOA)

Er zijn verschillende mogelijkheden binnen REACH en in andere wettelijke kaders om een zorg voor de volksgezondheid of het milieu van een stof te adresseren. In de afweging van risicobeheersmaatregelen (RMOA) wordt vanuit de ernst van de zorg rekening gehouden met de effectiviteit, de proportionaliteit en de eventuele impact op de samenleving van de verschillende maatregelen.

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Tijdens de afweging van risicobeheersmaatregelen (RMOA) is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat. Voor meer informatie zie link.

 • Formuleerder

  Tijdens de afweging van risicobeheersmaatregelen (RMOA) is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat. Voor meer informatie zie link.

 • Distributeur

  Tijdens de afweging van risicobeheersmaatregelen (RMOA) is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat. Voor meer informatie zie link.

 • Downstream gebruiker

  Tijdens de afweging van risicobeheersmaatregelen (RMOA) is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat. Voor meer informatie zie link.

Kandidaatslijst

Wanneer ECHA concludeert dat de stof een SVHC stof is, wordt de stof toegevoegd aan de Kandidaatslijst. Voor meer informatie zie link.

Autorisatie

Periodiek worden een aantal stoffen van de Kandidaatslijst geprioriteerd voor de Autorisatielijst, Annex XIV. Dit betekent dat een breed verbod geldt. Bedrijven kunnen in dat geval ontheffing (is autorisatie) van dit verbod aanvragen. Ze moeten dan aantonen dat de stof in het geval van hun specifieke gebruik veilig is of het maatschappelijk belang dient. Voor meer informatie, klik hier.

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Tijdens de beoordeling van een autorisatie voorstel is er de mogelijkheid om aanvullende informatie in te dienen via de Publieke Consultatie van ECHA. Tevens is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat of ECHA.

 • Formuleerder

  Tijdens de beoordeling van een autorisatie voorstel is er de mogelijkheid om aanvullende informatie in te dienen via de Publieke Consultatie van ECHA. Tevens is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat of ECHA.

 • Distributeur

  Tijdens de beoordeling van een autorisatie voorstel is er de mogelijkheid om aanvullende informatie in te dienen via de Publieke Consultatie van ECHA. Tevens is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat of ECHA.

 • Downstream gebruiker

  Tijdens de beoordeling van een autorisatie voorstel is er de mogelijkheid om aanvullende informatie in te dienen via de Publieke Consultatie van ECHA. Tevens is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat of ECHA.

Restrictie

Wanneer sprake is van een aantoonbaar risico voor mens of milieu op EU niveau kan een lidstaat of de Europese Commissie voorstellen dat beperkingen dienen te worden opgelegd op de productie of het gebruik van de stof. Dit kan ook een volledig verbod zijn. Restrictie is ook van toepassing op stoffen in artikelen die van buiten de EU worden geïmporteerd. Voor meer informatie, klik hier.

Rollen binnen de keten

 • Importeur / Fabrikant

  Tijdens de beoordeling van een restrictie voorstel is er de mogelijkheid om aanvullende informatie in te dienen via de Publieke Consultatie van ECHA. Tevens is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat of ECHA.

 • Formuleerder

  Tijdens de beoordeling van een restrictie voorstel is er de mogelijkheid om aanvullende informatie in te dienen via de Publieke Consultatie van ECHA. Tevens is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat of ECHA.

 • Distributeur

  Tijdens de beoordeling van een restrictie voorstel is er de mogelijkheid om aanvullende informatie in te dienen via de Publieke Consultatie van ECHA. Tevens is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat of ECHA.

 • Downstream gebruiker

  Tijdens de beoordeling van een restrictie voorstel is er de mogelijkheid om aanvullende informatie in te dienen via de Publieke Consultatie van ECHA. Tevens is het mogelijk om aanvullende informatie in te dienen via het actualiseren van het registratiedossier. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk in dialoog te gaan met de uitvoerende lidstaat of ECHA.